Informatie over zoetwatervissen, aquariumplanten en onderhoud van uw aquarium.
Het aquarium
Afmetingen van het aquarium

Hoe groter het aquarium, hoe eenvoudiger het wordt een goed biologisch evenwicht te behouden. Een biologisch evenwicht bereiken gaat evenwel vlugger in een klein aquarium.


Algemeen kunnen we als vuistregel stellen dat een aanvaardbare bezettingsgraad in het aquarium overeenkomt met 1 cm vis per 3 liter water. Dit mag echter niet als 100% sluitend aanvaard worden.  Deze bevolkingsdichtheid hangt immers af van verschillende factoren (vissoort, territoriaal gedrag, filtersysteem,...). Bij soorten met een hoog lichaam zoals de discus (Symphysodon discus) en de maanvis (Pterophillum scalare) moet men de lengte verdubbelen. Zo heeft één volwassen discus minimum 75 liter water nodig en moet de minimum hoogte van dit aquarium 50 cm bedragen.
AquaScene vissen
planten
techniek
Informatie over tropische zoetwatervissen, aquariumplanten en onderhoud van uw aquarium.